LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ III năm 1996

  • Thời gian: 12/04/1996
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Số lượng Đài tham dự: 53

Thể loại

  • Phóng sự: 76
  • Chương trình tổng hợp: 88
  • Câu chuyện truyền thanh: 60
  • Âm nhạc: 44

Tác phẩm đoạt giải

  • Giải vàng: 05
  • Giải bạc: 29

NO IMAGE

LÊN TRÊN