LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Khai mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Hội thảo kỹ thuật Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ III năm 1996

  • Thời gian: 12/04/1996
  • Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
  • Số lượng Đài tham dự: 53

Thể loại

  • Phóng sự: 76
  • Chương trình tổng hợp: 88
  • Câu chuyện truyền thanh: 60
  • Âm nhạc: 44

Tác phẩm đoạt giải

  • Giải vàng: 05
  • Giải bạc: 29

Các đồng chí Phan Quang, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Mai Hạnh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao giải vàng cho các tỉnh

LÊN TRÊN