LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ II năm 1995

  • Thời gian: 4-7/12/1995
  • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
  • Số lượng Đài tham dự: 53

Thể loại

  • Phóng sự: 48
  • Người tốt việc tốt: 59
  • Tiểu phẩm: 44
  • Hoa phượng đỏ: 48

Tác phẩm đoạt giải

  • Giải vàng: 04
  • Giải bạc: 31

NO IMAGE

LÊN TRÊN