LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ I năm 1994

  • Thời gian: 12-16/12/1994
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Số lượng Đài tham dự: 60

Thể loại

  • Phóng sự: 108
  • SK: 20
  • Câu chuyện truyền thanh: 74
  • Âm nhạc: 63

Tác phẩm đoạt giải

  • Giải vàng: 04
  • Giải bạc: 22
  • Bằng khen: 55

NO IMAGE

LÊN TRÊN