LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Khai mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Hội thảo kỹ thuật Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ XI năm 2014

 • Thời gian: 24-26/4/2014
 • Địa điểm: Đà Lạt
 • Số lượng Đài tham dự: 63

Thể loại

 • 271 Tác phẩm 5 thể loại
 • Phát thanh trực tiếp
 • Phóng sự
 • Phỏng vấn
 • Câu chuyện truyền thanh
 • Chương trình tổng hợp

Tác phẩm đoạt giải

 • Giải vàng: 18
 • Giải bạc: 32
 • Giải đồng: 72
 • Bằng khen: 64

Các đồng chí Phan Quang, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Mai Hạnh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao giải vàng cho các tỉnh

LÊN TRÊN