LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ XI năm 2014

 • Thời gian: 24-26/4/2014
 • Địa điểm: Đà Lạt
 • Số lượng Đài tham dự: 63

Thể loại

 • 271 Tác phẩm 5 thể loại
 • Phát thanh trực tiếp
 • Phóng sự
 • Phỏng vấn
 • Câu chuyện truyền thanh
 • Chương trình tổng hợp

Tác phẩm đoạt giải

 • Giải vàng: 18
 • Giải bạc: 32
 • Giải đồng: 72
 • Bằng khen: 64
LÊN TRÊN