LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Khai mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Hội thảo kỹ thuật Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ X năm 2012

  • Thời gian: 11-15/6/2012
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Số lượng Đài tham dự: 63

Thể loại

  • 263 Tác phẩm

Tác phẩm đoạt giải

  • Giải vàng: 16
  • Giải bạc: 32
  • Giải đồng: 76
  • Giải xuất sắc: 65

Các đồng chí Phan Quang, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Mai Hạnh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao giải vàng cho các tỉnh

LÊN TRÊN