LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ X năm 2012

  • Thời gian: 11-15/6/2012
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Số lượng Đài tham dự: 63

Thể loại

  • 263 Tác phẩm

Tác phẩm đoạt giải

  • Giải vàng: 16
  • Giải bạc: 32
  • Giải đồng: 76
  • Giải xuất sắc: 65
LÊN TRÊN