LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ IX năm 2010

 • Thời gian: 7-10/6/2010
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Số lượng Đài tham dự: 63

Thể loại

 • 261 Tác phẩm 5 thể loại
 • Phát thanh trực tiếp
 • Phóng sự
 • Câu chuyện truyền thanh
 • Chương trình tổng hợp

Tác phẩm đoạt giải

 • Giải vàng: 12
 • Giải bạc: 30
 • Giải vàng: 43
 • Giải khuyến khích: 66

NO IMAGE

LÊN TRÊN