LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Khai mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Hội thảo kỹ thuật Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ VIII năm 2007

  • Thời gian: 17-20/8/2007
  • Địa điểm: Hạ Long - Quảng Ninh
  • Số lượng Đài tham dự: 63

Thể loại

  • Đang cập nhật thông tin

Tác phẩm đoạt giải

  • Giải vàng: 10
  • Giải bạc: 32
  • Giải đồng: 33
  • Giải xuất sắc: 04
LÊN TRÊN