LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Khai mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Hội thảo kỹ thuật Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ VII năm 2005

  • Thời gian: 31/8/2005
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Số lượng Đài tham dự:

Thể loại

  • 262 Tác phẩm
  • Người tốt việc tốt
  • Phóng sự
  • Chương trình truyền thanh cơ sở
  • Chương trình phát thanh trực tiếp

Tác phẩm đoạt giải

  • đang cập nhật thông tin

NO IMAGE

LÊN TRÊN