LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC
Khai mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Bế mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018
Hội thảo kỹ thuật Liên hoan phát thanh lần thứ XIII - 2018

Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ VII năm 2005

  • Thời gian: 31/8/2005
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Số lượng Đài tham dự:

Thể loại

  • 262 Tác phẩm
  • Người tốt việc tốt
  • Phóng sự
  • Chương trình truyền thanh cơ sở
  • Chương trình phát thanh trực tiếp

Tác phẩm đoạt giải

  • đang cập nhật thông tin

Các đồng chí Phan Quang, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Mai Hạnh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao giải vàng cho các tỉnh

LÊN TRÊN