Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ IV năm 1997

Thời gian: 30/12/1997 - 2/1/1998

Địa điểm: Hà Nội

Số lượng Đài tham dự:66

    Thể loại:
    - Chương trình thời sự: 02
    - Chương trình chuyên đề: 02
    - Chương trình văn nghệ tổng hợp: 02
    - Chương trình ca nhạc thiếu nhi: 02
            Tác phẩm đoạt giải:
            -  Giải vàng: 06
            - Giải bạc: 30


Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ