Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ III năm 1996

Thời gian: 12/04/1996 

Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa

Số lượng Đài tham dự: 53

           Thể loại:
           - Phóng sự: 76
           - Chương trình tổng hợp: 88
           - Câu chuyện truyền thanh: 60
           - Âm nhạc: 44
                     Tác phẩm đoạt giải:
                     - Giải vàng: 05
                     - Giải bạc: 29
 


Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ