Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ II năm 1995

Thời gian: 4/12 - 7/12/1995

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Số lượng Đài tham dự: 53

                   Thể loại:
                   - Phóng sự: 48
                   - Người tốt việc tốt: 59
                   - Tiểu phẩm: 44
                   - Hoa phượng đỏ: 48
                                  Tác phẩm đoạt giải:
                                  - Giải vàng: 04
                                  - Giải bạc: 31
 

Không có ảnh

Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ