Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ XII năm 2016

Thời gian: 18 - 24/4/2016

Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa

Số lượng Đài tham dự: 78

                Thể loại: 

                265 tác phẩm 5 thể loại

                - Phát thanh trực tiếp

                - Phóng sự

                - Phỏng vấn

                - Câu chuyện truyền thanh

                - Chương trình tổng hợp
    

                Tác phẩm đoạt giải:
                -  Giải vàng: 13
                - Giải bạc: 47

                - Giải đồng: 78

                - Bằng khen: 58

Không có ảnh

Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ