Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ XI năm 2014

Thời gian: 24 - 26/4/2014

Địa điểm: Đà Lạt

Số lượng Đài tham dự: 63

                Thể loại: 

                271 tác phẩm 5 thể loại:

                - Phát thanh trực tiếp

                - Phóng sự

                - Phỏng vấn

                - Câu chuyện truyền thanh

                - Chương trình tổng hợp
    

                Tác phẩm đoạt giải:
                -  Giải vàng: 18
                - Giải bạc: 32

                - Giải đồng: 72

                - Bằng khen: 64


Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ