Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ X năm 2012

Thời gian: 11 - 15/6/ 2012

Địa điểm: Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội

Số lượng Đài tham dự: 63

                Thể loại: 

                263 tác phẩm
    

                Tác phẩm đoạt giải:
                -  Giải vàng: 16
                - Giải bạc: 32

                - Giải đồng: 76

                - Bằng khen: 65


Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ