Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ IX năm 2010

Thời gian: 7 - 10/6/2010

Địa điểm: 58 Quán Sứ, Hà Nội

Số lượng Đài tham dự: 63

            Thể loại: 

            261 tác phẩm 5 thể loại:
            - Phát thanh trực tiếp
            - Phóng sự
            - Câu chuyện truyền thanh
            - Chương trình tổng hợp

                   Tác phẩm đoạt giải:
                   - Giải vàng: 12
                   - Giải bạc: 30

                   - Giải đồng: 43

                   - Giải khuyến khích: 66

     


Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ