Ảnh Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan phát thanh lần thứ VIII năm 2007

Thời gian: 17-20/8/2007

Địa điểm: Hạ Long - Quảng Ninh

Số lượng Đài tham dự: 63

                      Thể loại:

               Tác phẩm đoạt giải:
               - Giải vàng: 10
               - Giải bạc: 32

               - Giải đồng: 33

               - Giải xuất sắc: 04
            


Các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Nhà tài trợ